Oktob Mwa Lang Kréyol La

Si jòdi jou, asiré pa pétet, lang kréyol-la fè an pa douvan, i rantré lékol lé jenn manmay, i linivèsité, lé matjè ka mété liv déwò pres toulong…. Mé magré sa, i rété chimen dèyè pou’y monté menm wotè ki lang fransé-a. Sé travay épi katjil ki pou palé pou fè’y vansé ankò douvan padavwa sé an lang ki dévlopé adan an tan espésial.

Mé la modernizasion, lévolision, ka fè i oblijé mété kò’y alapaj pou entérésé piti kon gran, jenn kon matrité, pou fè yo pran konsians ki zépon natirel la, kivédi lang kréyol nou an sé an riches.

Sé konsa ki adan lé jou ka vini-a, pou gloriyé mwa kréyol la, la CTM ké bat ankò plis adan sans tala, ek ké organizé, dé serten bagay, kontel aktivité andidan sé lékol la, konsit, montray, jé ek dot bagay ankò, yonndé koté Matinik. Sé konsa osi lang-lan ké pran an lot balan pou’y viv kon tout lé zot lang oliwon latè.